Trude Sundset

Trude Sundset

Trude Sundset

CEO | Gassnova

Trude Sundset har vært administrerende direktør i Gassnova siden 1. januar 2016.

Hun har mer enn 30-års erfaring fra næringslivet, med hovedvekt på energi-, miljø- og klimaspørsmål. Hennes mangeårige ledererfaring inkluderer både forretningsutvikling, feltutvikling i olje- og gassektoren og forskningsledelse og -utvikling. Sundset har styreerfaring fra organisasjoner og næringsliv nasjonalt og internasjonalt. Hun har opparbeidet seg et bredt nettverk og har god erfaring i internasjonalt samarbeid.