Roger Sæther

Roger Sæther

Roger Sæther

Prosjektleder for hydrogenprosjektet | ASKO

Roger Sæther er bilansvarlig i ASKO MIDT-NORGE. Prosjektleder for hydrogenprosjektet i ASKO i ASKO MIDT-NORGE som er pilot for konsernet. Er prosjektdeltager hos Scania for å ta frem en distribusjonsbil med hydrogen som drivstoff.