Ivar Vigdenes

Ivar Vigdenes

Ivar Vigdenes

Ordfører | Stjørdal kommune