Hege Brende

Hege Brende

Hege Brende

Hege Brende er direktør for forskningssenteret HydroCen som forsker på ny utvikling av vannkraftteknologi og vannkraftens fremtidige muligheter innen marked, tjenester, miljø og samfunn.

Hun har tidligere etablert og ledet Norsk Vannkraftsenter, deltatt i ledergruppen i forskningssenteret CEDREN, vært ansvarlig for fornybar energi hos Norsk institutt for naturforskning og ledet Statkrafts forskningsprogram innen vannkraft i Norge og utlandet.